• Aktuálne oznamy

     • Školské majstrovstvá v šachu SŠ 29.11.2022

      29.11.2022 sa v priestoroch klubu Šachy Reinter uskutočnili Školské majstrovstvá okresov Humenné, Snina a Vranov n/T. v šachu stredných škôl a osemročných gymnázií, na ktorých sa zúčastnilo 8 stredných škôl. Našu školu reprezentovali Daniel Hostiňák z V.B a Adriana Tichá zo IV.B, ktorá získala v kategórii dievčat 2. miesto a postupuje na krajské kolo. Daniel Hostiňák získal v konkurencii 30 šachistov výborné 5. miesto.
      Podrobná správa na www.humenne.sk
      Foto Šachy Reinter

     • Súťaž Best In English 30.11.2022

      Best In English je celosvetovo najväčšia online súťaž pre študentov anglického jazyka. Každoročne si v nej stredoškoláci porovnávajú svoje jazykové zručnosti. 30.11. 2022 si 12 našich bilingvistov overilo svoje schopnosti a spomedzi nich sa Best In English na GJZ stal Marián NEMEŠ z 5.B.

     • Súťaž Juvenes Translatores 24.11.2022

      24.11.2022 sa na GJZ opäť konala súťaž mladých prekladateľov organizovaná Európskou komisiou - JUVENES TRANSLATORES. 17 roční študenti zo všetkých krajín EU v nej ukázali svoje jazykové zručnosti a medzi nimi aj 5 našich mladých prekladateliek. Dievčatá si s anglickým textom poradili výborne a my veríme, že sa ich tvorivé práce budú porotcom páčiť.

     • Športový deň 15.11.2022

      Dňa 15.11.2022 sa po dvojročnej pauze konal obľúbený futsalový turnaj „O pohár GJZ“. O túto trofej sa uchádzalo osem triednych tímov z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho a jeden výberový tím Strednej zdravotníckej školy v Humennom. Po tuhých bojoch v základných skupinách postúpila do finále trojica z prvých miest. Finálové súboje boli napínavé, ale v duchu Fair play. Na treťom mieste sa umiestnil kolektív triedy 2.A, druhé miesto si vybojovala trieda 3.B a víťazstvo získal tím zo Strednej zdravotníckej školy. V rámci tohto dňa si Školský parlament GJZ pripravil sprievodnú aktivitu venovanú zdravej výžive. Ďakujme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie športové podujatia.

     • Sviatok školy 14.11.2022

      Deň 14.11.2022 bol obzvlášť radostným dňom na GJZ - slávili sme sviatok nášho patróna, sv. Jána Zlatoústeho. Na prvých dvoch hodinách sa triedne kolektívy oboznamovali so životom a odkazom bl. Carla Acutisa a v ich závere porovnali svoje poznatky formou Kahoot kvízu. O desiatej program pokračoval vo farskom chráme, kde k nám zavítal o. František Sochovič, ktorý slúžil spolu s duchovným správcom o. Jánom Frandoferom sv. liturgiu. V homílii všetkých povzbudil, aby nežili pretvárku, ale boli úprimní pred Bohom. Povzbudení Božím slovom a Eucharistiou program pokračoval rozjímavým pásmom mladých - našich študentov, ktoré dopĺňal spev gospelových piesni zboru pod vedením sr. Antónie. Bohu vďaka za požehnaný čas i za 24 školských rokov existencie Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho.

     • Exkurzia Florencia-Rím-Assisi 6.11.-11.11.2022

      VENI, VIDI, VICI, I VENIET (prišiel som, videl som, odchádzam a prídem). Čo nové v Ríme, Florencii alebo Assisi? Odpoveď na túto otázku sme, my, študenti GJZ, spoznali, a to počas exkurzie v týchto troch mestách, v dňoch 6. - 11. 11. 2022. Sprevádzali nás duchovný otec Peter Paľovčík a pani učiteľky PaedDr. Lucia Švecová, Mgr. Andrea Bazárová, PhDr. Daniela Babíková a Mgr. Henrieta Mandzáková. Začali sme v nedeľu na poludnie odchodom z Humenného. Čakala nás dlhá cesta cez Maďarsko, Slovinsko až do Talianska, kde nás v pondelok ráno očakávala krásna Florencia so svojou veľkolepou Bazilikou Santa Maria Novella, odkiaľ sme pokračovali do ohromujúcej katedrály Santa Maria del Fiore s nádherným výhľadom na mesto z vysokej veže a ešte vyššej kupoly. Posledná zastávka bola pri Palazzo Piitti. Druhý deň nás hneď zrána uchvátil Vatikán, najmä Bazilika sv. Petra a jej kupola, na ktorú si to všetci s chuťou či nechuťou vyšliapali. Ďalej po moste pod obrovským Anjelským hradom cez Piazza Navona s Fontánou štyroch riek až k Panteónu, vo vnútri ktorého sme si hlasno overili, že v ňom naozaj nie je ozvena. Po obede a výbornej zmrzline nasledoval Stĺp Marca Aurélia s výjavmi bojov aj na Slovensku, očarujúca Fontana di Trevi, v ktorej skončili mince tých, ktorí ju túžia vdieť ešte raz. Preteky na Španielskych schodoch nesmeli chýbať rovnako ako fotka Mussoliniho balkónu pri Benátskom námestí. Večer domov po Via dei Condotti – najdrahšej uličke mesta. Nasledujúce ráno nám svoje dvere otvorila Bazilika sv. Paula za hradbami mesta. Deň pokračoval v bazilike San Giovanni di Florentini, pri ohromnom Koloseu a v bazilike Santa Maria Maggiore či v Lateránskej bazilike. Pripomenuli sme si aj veľkomoravskú tradíciu – pozreli sme si kláštor, v ktorom 14. februára 869 odišiel do večnosti sv. Cyril. Týždeň ubehol ako voda... V deň odchodu sme sa ešte zastavili v pútnickom meste Assisi, v Bazilike sv. Františka z Assisi, kde sa nachádza aj hrobka sv. Františka. Malebné mestečko, typicky talianske, svojimi uličkami pozývalo k oddychu. Bohu vďaka za celý strávený čas, za slnkom zaliate miesta, teplo i krásu, ktoré sme smeli okúsiť. Všetky nami navštívené miesta prekypovali čarovnou atmosférou a my sme vďační za to, že sme sa jej mohli nadýchať v plnosti. Cestou domov nám na tvári poihrával spokojný úsmev – hoci unavení, predsa šťastní, že sme boli, videli a veríme, že ešte niekedy inokedy prídeme...
      Elena Bačíková

     • Projekt Záložka do knihy spája školy

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu "Záložka do knihy spája slovenské školy". GJZ bolo jednou zo 172 škôl, ktorá vyrábala záložky na tému: “Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto…" pre partnerskú školu, ktorou sa tento rok stalo Gymnázium M. Kováča z Banskej Bystrice. Veríme, že záložky potešili minimálne tak, ako nás.