GJZ Humenné

Počet návštev: 5414139

Aplikácia EduPage
škola v mobile
2. kolo PS bilingválne štúdium

20. výročie školy

Darujte nám 2% dane

Propagačný leták GJZ

Bilingválne štúdium

Deň otvorených dverí

Lyžiarsky kurz

Príprava na prijímačky

Cena vojvodu z Edinburgu


Humenská aktívna mládež

Projekt ERASMUS+  H.E.A.L.

Erasmus
Projekt Modré školy

Projekt Recyklohry
Recyklohry
Projekt Renovabis
Renovabis
Projekt Bad Marienberg
Európska únia a mladá generácia
Tablety vo vyučovaní
Projekt DiGiŠkola

Digitálna tabletová učebňa
Preukaz ISIC / ITIC

Aktivácia na termináli
Medzinárodný študentský a učiteľský preukaz

Linka detskej dôvery

Planéta vedomostí
Planéta vedomostí
GMC Bárka Juskova Voľa

Bazilika v Ľutine

Hora Zvir - Litmanová

www.sluzobnice.sk

Prijímacie skúšky
štvorročné štúdium

14.5. a 17.5.2018
2. projektové stretnutie
Maďarsko
14.5. - 18.5.2018
MATURITA 2018
21.5. - 22.5.2018
Rodičovské spoločenstvo
konzultačné

24.5.2018  14:30

Podržanie kurzora myši na obrázku = popis  *  Kliknutie na obrázok = podrobné informácie / webstránka udalosti

Harmonogram prednášok pre žiakov Prehľad súťaží a olympiád
Liturgia v kaplnke  4.5. -  11.5. I.B  18.5. II.A  25.5. II.B

ŠKOLSKÉ AKTIVITY A PODUJATIA

 • Vynikajúcu formu predviedla atlétka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho Tamara Ivančová na okresnom kole stredných škôl v atletike 10. mája 2018. V behu na 800 metrov suverénne zvíťazila s časom 2:38,80 min. V behu na 1500 metrov potvrdila svoju formu a zvíťazila s časom 05:52,51min. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole v Prešove 7. júna.

 • Rozlúčka so štvrtákmi Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom - tradičné podujatie pred odchodom štvrtákov GJZ na akademický týždeň dňa 11.5.2018. FOTO

 • 7.5.2018 GJZ organizovalo volejbalový turnaj miešaných družstiev GJZ Volley Cup. V skvelej atmosfére a pri kvalitných herných výkonoch, za účasti 6 družstiev, prvenstvo získala 1.A trieda. Výborné druhé miesto obsadili študenti 3.A triedy spolu so svojim triednym učiteľom. Tretie miesto patrí našim bilingvistom z 2.B triedy. Celý turnaj sa niesol v dobrej atmosfére a v závere bol vyhlásený aj najlepší hráč turnaja, ktorým sa stal Oleg Blicha (1.A). Tešíme sa na ďalší ročník tohto obľúbeného turnaja. FOTO

 • Tímu šikovných študentov GJZ len o chlp uniklo víťazstvo v súťaži prvej pomoci. Naši prváci (Blicha A., Blicha O., Blichová J., Jánošíková M., Mydlo M. a Ufnárová M.) museli svoje schopnosti predviesť v mnohých disciplínach, ako napríklad kardiopulmonálna resuscitácia na modeli, krvácanie z nosa a hornej končatiny, popálenina ruky, mdloba, podvrtnutie členka, epileptický záchvat. Okrem toho sa museli preukázať aj vedomosťami o Červenom kríži a zdravotníckymi vedomosťami. K peknému druhému miestu im blahoželáme. FOTO

 • V dňoch 25.04.2018 - 30.04.2018 sme sa zúčastnili poznávacej exkurzie v Paríži vo Francúzsku. V stredu v skorých raných hodinách sme opustili Slovensko a vydali sa na dlhú, no zaujímavú cestu priamo do Disneylandu, kde sme mali možnosť vyskúšať množstvo atrakcií a podarilo sa nám stretnúť aj samotného Mickey-ho Mousa. Odtiaľ sme sa presunuli do samotného srdca Francúzska - Paríža. Počas nasledujúcich dní nášho pobytu sme navštívili Eiffelovu vežu, námestie Concorde, Víťazný oblúk, Elyzejské polia, múzeum parfumov Fragonard a samozrejme pompézny Versailles. Nemohli sme si nechať ujsť aj návštevu známeho múzea Louvre, kde sa nachádza okrem iného aj obraz slávnej Mony Lisy od maliara Leonarda Da Vinciho. Na záver nášho výletu sme mali možnosť rozchodu a nákupu drobností a suvenírov na známej ulici Shanzelize. Všetkým sa výlet veľmi páčil a budeme naň spomínať len s úsmevom na perách. FOTO

 • V dňoch 25. a 26. apríla 2018 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO) Prešovskej archieparchie. V tomto školskom roku to už bol 20. ročník BS a 17. ročník BO. Našu školu reprezentovali Chiara Frandoferová, Benjamín Šambronský a Jakub Onduško a uspeli na krásnom 5. mieste, gratulujeme. Do triednych a školských kôl BO sa v Prešovskej archieparchii zapojilo cez 3200 mladých ľudí.

 • Dňa 20.04.2018 sme sa my, tretiaci spolu s druhákmi zúčastnili exkurzie v rámci hodín dejepisu a navštívili sme niekoľko dedín a miest, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Humenného a sú temne poznačené hrôzami 2. svetovej vojny. Medzi spomínané miesta patrí: Tokajík, Stropkov, Svidník, Ladomírová, Dukla-KDO, Krásny Brod a Údolie smrti. Táto exkurzia bola pre nás veľkým prínosom hlavne preto, že sme mali možnosť vidieť videá a fotky zo spomínaného obdobia, či stáť priamo na miestach kde sa kedysi dávno udiali rôzne boje. Dozvedeli sme sa aj zaujímavé no prevažne smutné informácie, ktoré nám obohatili naše doteraz zozbierané poznatky. Exkurzií takéhoto charakteru by sme sa určite radi zúčastnili aj nabudúce. FOTO

 • 6.apríla 2018 v Prešove na SOŠE naše dve tretiačky Diana Godžáková (pripravovala: PaedDr. L. Švecová) a Alexandra Veľasová (pripravovala: Mgr. D.Weisová) sa popasovali so svojimi odbornými prácami v krajskej súťaži SOČ na elitné aktuálne témy. Svojou obhajobou sa naučili viac dokazovať, podávať argumenty, dravšie a ctižiadostivo presadiť sa. Keďže každá skúsenosť je istým prínosom do života, študentky získali nové poznatky nielen z vlastnej prezentácie, ale aj z iných vystúpení svojich rovesníkov. Hodnotenie trojčlennej poroty bolo pre nich obohacujúce, aj keď niektoré postrehy členov boli subjektívneho rázu. Obidve dostali možnosť porovnať sa so svojimi rovesníkmi, čo je obrovitánskym prínosom pre ich ďalší rast.
  Mgr. D. Weisová
  FOTO1 | FOTO2 | FOTO3 | FOTO4 | FOTO5

 • 23. marca 2018 sa 29 žiakov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom pod vedením Mgr. Kovaľa a Mgr. Alexoviča zúčastnilo exkurzie na čistiarni odpadových vôd v Humennom a Vodárenskej nádrži Starina. Najprv sme navštívili objekt ČOV Humenné, kde sme videli jednotlivé objekty a vysvetlili nám proces mechanicko - biologického čistenia odpadových vôd a tiež kontroly odpadových vôd v laboratóriách. Navštívili sme aj vodárenskú nádrž Starina, kde nám vysvetlili históriu výstavby a parametre VD Starina, ktorá zásobuje pitnou vodou značnú časť východného Slovenska. Aby sme videli útroby VD Starina, museli sme prejsť množstvo schodov - presne 625. Poďakovanie patrí: pracovníkom ČOV Humenné, VVS Košice a Michalovce a SAD Humenné za bezpečnú dopravu a samozrejme žiakom GJZ v Humennom.
  FOTO1 | FOTO2 | FOTO3 | FOTO4 | Viac o nádrži Starina

 • 22.3.2018 sa na GJZ stretli najlepší biblisti humenského protopresbyterátu. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách. Medzi stredoškolákmi obsadilo prvé miesto družstvo našej školy v zložení Chiara Frandoferová, Benjamín Šambronský a Jakub Onduško. Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v archieparchiálnom kole. FOTO

 • Prvé a druhé ročníky boli v rámci hodín slovenskej literatúry v dňoch 21.-22.3.2018 zapojené do čitateľského maratónu. Prváci si prešli povinnou poviedkou Maco Mlieč, čím sme si dokázali, že sa dá prečítať jedným dychom za „pár minút“. Čítalo sa v elektronickej podobe v zlatom fonde sme.sk. Čítali sme hlavne z dostupných kníh v školskej knižnici. Druháci formou demonštrácie si zahrali Tajovského drámu Statky-zmätky, 2.A cez malebnú a rozjímavo-reflexívnu Marínu si uvedomovali silu nekonečnej a nedozernej lásky medzi mužom a ženou, ale aj lásky k vlasti - ku krajine v okolí Hrona. Bolo badať, že takáto forma vyučovania našich žiakov doslova nadchla. FOTO
  Mgr. Dana Weisová

 • Utorok 20.3.2018 sme na GJZ privítali dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty, historika, Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD.. Na svojej prednáške previedol študentov tretieho a štvrtého ročníka históriou našej Prešovskej eparchie. Jej vznik sa datuje do roku 1818, kedy bola pápežskou bulou Relata semper vyčlenená z Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. V tomto roku preto slávime 200. výročie jej založenia. Dôležitým medzníkom v jej histórii bol aj vznik teologickej fakulty v roku 1880. Našim študentov preto predstavil súčasné možnosti štúdia na nej. FOTO

 • 20.3.2018 navštívili Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho nevšední hostia, predstavitelia židovskej komunity na Slovensku, Dr. Peter Werner z Bratislavy a Humenčan Juraj Levický, spoluautor publikácie Dejiny židovskej komunity v Humennom. Pre študentov II.B a III.A pripravili zaujímavé vzdelávacie podujatie, v ktorom sa najprv od pána Levického dozvedeli zaujímavosti o živote židovského obyvateľstva v našom meste. Židia tvorili významné percento obyvateľov Humenného a hrali dôležitú úlohu v jeho spoločenskom i kultúrnom živote. Počas holokaustu však o život v koncentračných táboroch prišlo až 2200 z nich. V druhej časti prednášky Dr. Werner predstavil moderný Izrael, jeho zaujímavosti a krásy. Spoznanie novej kultúry nám rozšírilo obzory a prinieslo obohatenie. FOTO

 • Annamária Bajcurová sa dňa 16. marca 2018 zúčastnila 51. ročníka Vansovej Lomničky. Svojím prednesom prispela k pokračovaniu tradície, ktorú zanechala prvá slovenská realistická spisovateľka Terézia Vansová. Z okresného kola postúpila do krajského kola v Snine. Srdečne blahoželáme! Držíme prsty pri ďalšom postupe.
  Mgr. Dana Weisová
  FOTO1 | FOTO2

 • Vo štvrtok 15. marca 2018 sa trieda I.A v rámci predmetu umenie a kultúra zúčastnila otvorenia XXIV. ročníka medzinárodnej súťažnej výstavy Karpatská kraslica vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Žiaci sa dozvedeli, že kraslice pochádzali nielen zo Slovenska, ale aj z Ukrajiny a Poľska (z Przemyśli). Žiaci si mohli prezrieť veľkonočné vajíčka vyrobené rôznymi technikami: batikovanie, voskovanie, drôtovanie, olepovanie, madeira, patchwork, háčkovanie, paličkovaná čipka, quilling a pod. Niektoré odvážne dievčence si techniku voskovania aj osobne vyskúšali. Nadšené, mali z experimentovania výborný pocit.
  Mgr. Dana Weisová
  FOTO1 | FOTO2 | FOTO3

 • 13.3.2018 prebiehala písomná forma maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej externá časť bola už štvrtý rok realizovaná aj elektronickým spôsobom. 14.3. študenti maturovali z anglického a ruského jazyka a 15.3. písali maturitný test z matematiky. FOTO

 • Po niekoľko týždňovom výskume, ktorý zahŕňal meranie a skúmanie vody i vzduchu v našom regióne pod vedením Mgr. Kovaľa, sa šesť žiakov našej školy (Zuzka, Vanesa, Simona, Stephanie, Šimon, Jakub) spoločne s pani učiteľkami Babíkovou a Vaškovou vybralo do Wisly v Poľsku. Okrem diskusie o environmentálnych problémoch v angličtine sme mali možnosť spoznať nových ľudí z Poľska, Maďarska, Nemecka, Talianska a taktiež aj kultúru samotnej Wisly. Týždeň plný zaujímavých aktivít, exkurzií, rozprávania a prezentovania boli ako odmena za odvedenú prácu, ktorej sme sa venovali, a vďaka ktorej sme mohli šíriť povedomie o vážnych problémoch sužujúcich nie len náš región a Slovensko, ale celý svet. Znečistenie vody, vzduchu či znečistenie hlukom sa stali hlavnými témami. Pohostinní a veľmi milí Poliaci pre nás pripravili nabitý program, v ktorom si každý našiel to svoje. Či už v poznávaní histórie aj súčasnosti mesta, života ich predkov, výroby vodnej energie alebo v športových aktivitách. Chladné počasie nás neodradilo ani od jazdy na saniach ťahanými koňmi a už vôbec nie od ochutnania tradičných jedál a počúvania ľudovej hudby v malebnej kolibe uprostred zasneženého lesa. Toto, ale aj veľa ďalšieho sme za plné tri dni vo Wisle s prehľadom stihli a ak chcete vedieť, ako náš týždeň prebiehal, určite pokračujte v čítaní. FOTO | Viac o projektovom stretnutí v Poľsku
  Zuzana Turcmanovičová II.B

 • Dňa 6.3.2018 sa bilingválne ročníky zúčastnili besedy s regionálnou spisovateľkou Lenonou Štiblárikovou. Vo Vihorlatskej knižnici v Humennom sme si mohli prelistovať niektoré jej tituly z jej fantasy literatúry, ktorej sa autorka naplno venuje a dopočuli sme sa aj o vydavateľstve Hydra, ktorého je spolumajiteľkou. Vyzvala nás, aby sme tvorivo písali od poviedky až po novelu, a tak sa zapájali aj do literárnych súťaží.
  Mgr. Dana Weisová | VIDEO

  Foto: Ingrid Grešová II.B FOTO1 | FOTO2 | FOTO3 | FOTO4

 • Naši florbalisti majú dôvod na oslavu. 7.3.2018 sa stali víťazmi okresného kola vo florbale SŠ. Blahoželáme! FOTO | Humencanonline.sk

 • 6.3.2018 sme na výchove k manželstvu a rodičovstvu v triede III.A privítali pani Tkáčovú z detského domova v Sečovciach. Predstavila nám ústavnú starostlivosť o deti v SR, no najmä svoju prácu profesionálneho rodiča. Profi rodič je zamestnanec detského domova, ktorý sa stará o ústavné deti u seba doma. Dozvedeli sme sa, aká je táto práca prínosná i náročná. A keďže so sebou priviedla aj svojich troch malých zverencov, bolo na našej besede aj veselo. FOTO

 • 19.2. - 23.2.2018 sa na našej škole konal piaty ročník podujatia Active English Week, týždňa aktívneho používania anglického jazyka. Tohto kurzu sa zúčastnilo 14 žiakov prvého až tretieho ročníka, ktorí obdržali certifikáty o absolvovaní kurzu. Rovnako ako minulý rok bol lektorom Mr. Robert Bye, ktorý pochádza z Cardiffu vo Walese. FOTO

 • Dňa 20.2.2018 sa po prvý krát uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo v Prešove na pôde SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Na krajskom kole sa zúčastnilo 55 účastníkov aj s učiteľmi z 18 škôl Prešovského kraja. Naša študentka Annamária Bajcurová v prednese poézie v ruskom jazyku obsadila 1. miesto a vybojovala si postup do celoslovenského kola v Košiciach. Srdečne blahoželáme! FOTO

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 23.5.2018)
Jakub Matta (IV.A)
Pozajtra (Piatok 25.5.2018)
Vanesa Hudáková (II.B)
Vanesa Čopíková (II.B)