GJZ Humenné

Počet návštev: 5378407

Aplikácia EduPage
škola v mobile
20. výročie školy

Darujte nám 2% dane

Propagačný leták GJZ

Bilingválne štúdium

Deň otvorených dverí

Lyžiarsky kurz

Príprava na prijímačky

Cena vojvodu z Edinburgu


Humenská aktívna mládež

Projekt ERASMUS+  H.E.A.L.

Erasmus
Projekt Modré školy

Projekt Recyklohry
Recyklohry
Projekt Renovabis
Renovabis
Projekt Bad Marienberg
Európska únia a mladá generácia
Tablety vo vyučovaní
Projekt DiGiŠkola

Digitálna tabletová učebňa
Preukaz ISIC / ITIC

Aktivácia na termináli
Medzinárodný študentský a učiteľský preukaz

Linka detskej dôvery

Planéta vedomostí
Planéta vedomostí
GMC Bárka Juskova Voľa

Bazilika v Ľutine

Hora Zvir - Litmanová

www.sluzobnice.sk

Darujte 2% daní
pre
Rodičovské spoločenstvo pri GJZ
Poznávacia
exkurzia do Paríža

25.4. - 30.4.2018
Športový deň
GJZ Volley Cup

7.5.2018
Rozlúčka
so štvrtákmi

11.5.2018
Prijímacie skúšky
štvorročné štúdium

14.5. a 17.5.2018
2. projektové stretnutie
Maďarsko

14.5. - 18.5.2018
Filmové predstavenie
Apoštol Pavol

17.5.2018 o 9:00
Maturitné skúšky
21.5. - 22.5.2018

Podržanie kurzora myši na obrázku = popis  *  Kliknutie na obrázok = podrobné informácie / webstránka udalosti

Harmonogram prednášok pre žiakov Prehľad súťaží a olympiád
Liturgia v kaplnke  6.4. II.B  13.4. III.A  20.4. I.A  27.4. IV.A

ŠKOLSKÉ AKTIVITY A PODUJATIA

 • 6.apríla 2018 v Prešove na SOŠE naše dve tretiačky Diana Godžáková (pripravovala: PaedDr. L. Švecová) a Alexandra Veľasová (pripravovala: Mgr. D.Weisová) sa popasovali so svojimi odbornými prácami v krajskej súťaži SOČ na elitné aktuálne témy. Svojou obhajobou sa naučili viac dokazovať, podávať argumenty, dravšie a ctižiadostivo presadiť sa. Keďže každá skúsenosť je istým prínosom do života, študentky získali nové poznatky nielen z vlastnej prezentácie, ale aj z iných vystúpení svojich rovesníkov. Hodnotenie trojčlennej poroty bolo pre nich obohacujúce, aj keď niektoré postrehy členov boli subjektívneho rázu. Obidve dostali možnosť porovnať sa so svojimi rovesníkmi, čo je obrovitánskym prínosom pre ich ďalší rast.
  Mgr. D. Weisová
  FOTO1 | FOTO2 | FOTO3 | FOTO4 | FOTO5

 • 23. marca 2018 sa 29 žiakov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom pod vedením Mgr. Kovaľa a Mgr. Alexoviča zúčastnilo exkurzie na čistiarni odpadových vôd v Humennom a Vodárenskej nádrži Starina. Najprv sme navštívili objekt ČOV Humenné, kde sme videli jednotlivé objekty a vysvetlili nám proces mechanicko - biologického čistenia odpadových vôd a tiež kontroly odpadových vôd v laboratóriách. Navštívili sme aj vodárenskú nádrž Starina, kde nám vysvetlili históriu výstavby a parametre VD Starina, ktorá zásobuje pitnou vodou značnú časť východného Slovenska. Aby sme videli útroby VD Starina, museli sme prejsť množstvo schodov - presne 625. Poďakovanie patrí: pracovníkom ČOV Humenné, VVS Košice a Michalovce a SAD Humenné za bezpečnú dopravu a samozrejme žiakom GJZ v Humennom.
  FOTO1 | FOTO2 | FOTO3 | FOTO4 | Viac o nádrži Starina

 • 22.3.2018 sa na GJZ stretli najlepší biblisti humenského protopresbyterátu. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách. Medzi stredoškolákmi obsadilo prvé miesto družstvo našej školy v zložení Chiara Frandoferová, Benjamín Šambronský a Jakub Onduško. Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v archieparchiálnom kole. FOTO

 • Prvé a druhé ročníky boli v rámci hodín slovenskej literatúry v dňoch 21.-22.3.2018 zapojené do čitateľského maratónu. Prváci si prešli povinnou poviedkou Maco Mlieč, čím sme si dokázali, že sa dá prečítať jedným dychom za „pár minút“. Čítalo sa v elektronickej podobe v zlatom fonde sme.sk. Čítali sme hlavne z dostupných kníh v školskej knižnici. Druháci formou demonštrácie si zahrali Tajovského drámu Statky-zmätky, 2.A cez malebnú a rozjímavo-reflexívnu Marínu si uvedomovali silu nekonečnej a nedozernej lásky medzi mužom a ženou, ale aj lásky k vlasti - ku krajine v okolí Hrona. Bolo badať, že takáto forma vyučovania našich žiakov doslova nadchla. FOTO
  Mgr. Dana Weisová

 • Utorok 20.3.2018 sme na GJZ privítali dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty, historika, Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD.. Na svojej prednáške previedol študentov tretieho a štvrtého ročníka históriou našej Prešovskej eparchie. Jej vznik sa datuje do roku 1818, kedy bola pápežskou bulou Relata semper vyčlenená z Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. V tomto roku preto slávime 200. výročie jej založenia. Dôležitým medzníkom v jej histórii bol aj vznik teologickej fakulty v roku 1880. Našim študentov preto predstavil súčasné možnosti štúdia na nej. FOTO

 • 20.3.2018 navštívili Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho nevšední hostia, predstavitelia židovskej komunity na Slovensku, Dr. Peter Werner z Bratislavy a Humenčan Juraj Levický, spoluautor publikácie Dejiny židovskej komunity v Humennom. Pre študentov II.B a III.A pripravili zaujímavé vzdelávacie podujatie, v ktorom sa najprv od pána Levického dozvedeli zaujímavosti o živote židovského obyvateľstva v našom meste. Židia tvorili významné percento obyvateľov Humenného a hrali dôležitú úlohu v jeho spoločenskom i kultúrnom živote. Počas holokaustu však o život v koncentračných táboroch prišlo až 2200 z nich. V druhej časti prednášky Dr. Werner predstavil moderný Izrael, jeho zaujímavosti a krásy. Spoznanie novej kultúry nám rozšírilo obzory a prinieslo obohatenie. FOTO

 • Annamária Bajcurová sa dňa 16. marca 2018 zúčastnila 51. ročníka Vansovej Lomničky. Svojím prednesom prispela k pokračovaniu tradície, ktorú zanechala prvá slovenská realistická spisovateľka Terézia Vansová. Z okresného kola postúpila do krajského kola v Snine. Srdečne blahoželáme! Držíme prsty pri ďalšom postupe.
  Mgr. Dana Weisová
  FOTO1 | FOTO2

 • Vo štvrtok 15. marca 2018 sa trieda I.A v rámci predmetu umenie a kultúra zúčastnila otvorenia XXIV. ročníka medzinárodnej súťažnej výstavy Karpatská kraslica vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Žiaci sa dozvedeli, že kraslice pochádzali nielen zo Slovenska, ale aj z Ukrajiny a Poľska (z Przemyśli). Žiaci si mohli prezrieť veľkonočné vajíčka vyrobené rôznymi technikami: batikovanie, voskovanie, drôtovanie, olepovanie, madeira, patchwork, háčkovanie, paličkovaná čipka, quilling a pod. Niektoré odvážne dievčence si techniku voskovania aj osobne vyskúšali. Nadšené, mali z experimentovania výborný pocit.
  Mgr. Dana Weisová
  FOTO1 | FOTO2 | FOTO3

 • 13.3.2018 prebiehala písomná forma maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej externá časť bola už štvrtý rok realizovaná aj elektronickým spôsobom. 14.3. študenti maturovali z anglického a ruského jazyka a 15.3. písali maturitný test z matematiky. FOTO

 • Po niekoľko týždňovom výskume, ktorý zahŕňal meranie a skúmanie vody i vzduchu v našom regióne pod vedením Mgr. Kovaľa, sa šesť žiakov našej školy (Zuzka, Vanesa, Simona, Stephanie, Šimon, Jakub) spoločne s pani učiteľkami Babíkovou a Vaškovou vybralo do Wisly v Poľsku. Okrem diskusie o environmentálnych problémoch v angličtine sme mali možnosť spoznať nových ľudí z Poľska, Maďarska, Nemecka, Talianska a taktiež aj kultúru samotnej Wisly. Týždeň plný zaujímavých aktivít, exkurzií, rozprávania a prezentovania boli ako odmena za odvedenú prácu, ktorej sme sa venovali, a vďaka ktorej sme mohli šíriť povedomie o vážnych problémoch sužujúcich nie len náš región a Slovensko, ale celý svet. Znečistenie vody, vzduchu či znečistenie hlukom sa stali hlavnými témami. Pohostinní a veľmi milí Poliaci pre nás pripravili nabitý program, v ktorom si každý našiel to svoje. Či už v poznávaní histórie aj súčasnosti mesta, života ich predkov, výroby vodnej energie alebo v športových aktivitách. Chladné počasie nás neodradilo ani od jazdy na saniach ťahanými koňmi a už vôbec nie od ochutnania tradičných jedál a počúvania ľudovej hudby v malebnej kolibe uprostred zasneženého lesa. Toto, ale aj veľa ďalšieho sme za plné tri dni vo Wisle s prehľadom stihli a ak chcete vedieť, ako náš týždeň prebiehal, určite pokračujte v čítaní. FOTO | Viac o projektovom stretnutí v Poľsku
  Zuzana Turcmanovičová II.B

 • Dňa 6.3.2018 sa bilingválne ročníky zúčastnili besedy s regionálnou spisovateľkou Lenonou Štiblárikovou. Vo Vihorlatskej knižnici v Humennom sme si mohli prelistovať niektoré jej tituly z jej fantasy literatúry, ktorej sa autorka naplno venuje a dopočuli sme sa aj o vydavateľstve Hydra, ktorého je spolumajiteľkou. Vyzvala nás, aby sme tvorivo písali od poviedky až po novelu, a tak sa zapájali aj do literárnych súťaží.
  Mgr. Dana Weisová | VIDEO

  Foto: Ingrid Grešová II.B FOTO1 | FOTO2 | FOTO3 | FOTO4

 • Naši florbalisti majú dôvod na oslavu. 7.3.2018 sa stali víťazmi okresného kola vo florbale SŠ. Blahoželáme! FOTO | Humencanonline.sk

 • 6.3.2018 sme na výchove k manželstvu a rodičovstvu v triede III.A privítali pani Tkáčovú z detského domova v Sečovciach. Predstavila nám ústavnú starostlivosť o deti v SR, no najmä svoju prácu profesionálneho rodiča. Profi rodič je zamestnanec detského domova, ktorý sa stará o ústavné deti u seba doma. Dozvedeli sme sa, aká je táto práca prínosná i náročná. A keďže so sebou priviedla aj svojich troch malých zverencov, bolo na našej besede aj veselo. FOTO

 • 19.2. - 23.2.2018 sa na našej škole konal piaty ročník podujatia Active English Week, týždňa aktívneho používania anglického jazyka. Tohto kurzu sa zúčastnilo 14 žiakov prvého až tretieho ročníka, ktorí obdržali certifikáty o absolvovaní kurzu. Rovnako ako minulý rok bol lektorom Mr. Robert Bye, ktorý pochádza z Cardiffu vo Walese. FOTO

 • Dňa 20.2.2018 sa po prvý krát uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo v Prešove na pôde SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Na krajskom kole sa zúčastnilo 55 účastníkov aj s učiteľmi z 18 škôl Prešovského kraja. Naša študentka Annamária Bajcurová v prednese poézie v ruskom jazyku obsadila 1. miesto a vybojovala si postup do celoslovenského kola v Košiciach. Srdečne blahoželáme! FOTO

 • Vo štvrtok 1. februára 2018 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnilo v poradí druhé stretnutie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského arcibiskupstva, ktoré zorganizoval Gréckokatolícky školský úrad pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov ako poďakovanie zamestnancom cirkevných škôl za ich prácu. Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý v homílii povzbudil prítomných a vyjadril im svoju vďaku. S učiteľmi a ostatnými zamestnancami sa stretol aj na spoločnom obede a posedení, na ktorom mali prítomní možnosť obrátiť sa naňho so svojimi otázkami a postrehmi. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 120 zamestnancov cirkevných škôl, sa nieslo v duchu Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a bolo ukončené divadelným predstavením Obchod na korze v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
  FOTO Zdroj: www.grkatpo.sk

 • Dňa 19. januára 2018 sa študenti 1.A a 2.A zúčastnili vo Vihorlatskom múzeu v Humennom prednášky pod názvom Z odkazu svätých. Prednášal nám prof., ThDr., PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach, publicista a rodák z Humenného. Témou boli životné osudy a hľadanie odkazu svätých troch košických mučeníkov a svätého Pavla pre súčasnú spoločnosť. Pred odchodom sme si mali možnosť prezrieť výstavu Svätci a svätice vo výtvarnom umení, ku ktorej nám bol podaný aj podrobnejší výklad. FOTO

 • Skoro ráno dňa 15.01.2018 sa študenti prvého, druhého a tretieho ročníka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Emila Jaroša, učiteľa Mgr. Jána Leška a Mgr. Vlastimila Cimu vydali do Nízkych Tatier. Dlho očakávaný a veľmi obľúbený lyžiarsky kurz sa konal v najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku – Jasná Nízke Tatry. Študenti boli ubytovaní v Chate Kosodrevina, ktorá leží na úpätí Chopku vo výške 1 500 m. n. m. Po rozdelení do skupín, sa začal lyžiarsky kurz. Začiatočníci sa učili základné pohyby na lyžiach a pokročilí zdokonaľovali svoje doteraz získané lyžiarske schopnosti. Počas celého lyžiarskeho kurzu sme mali priaznivé a slnečné počasie a tak sme si užívali pohľad na krásne Tatry. Po skončení sme smutní z odchodu, ale plní zážitkov odchádzali domov. Ďakujeme Bohu za krásny pobyt v tomto nádhernom prostredí. FOTO | VIDEO

 • V XXV. ročníku súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE v próze, III. kategória, sa žiačka I.A, Klára Harajdová umiestnila na peknom 2. mieste. Súťaž sa konala pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pod záštitou Spolku slovenských spisovateľov, Košickej odbočky SSS, MO Matice slovenskej v Sečovciach a DMS Prešov. Srdečne blahoželáme! Ďakujeme za obe nápadité poviedky. Vyučujúca SJL Mgr. Dana Weisová praje veľa fantázie pri písaní ďalších podobných prozaických poviedok.

 • V sobotu 2.12.2017 sa plný autobus študentov GJZ, túžiacich po poznaní nových vecí, vybral na 5 hodinovú cestu do krásnej predvianočnej Budapešti. Na našich potulkách sme sa zastavili na Námestí hrdinov, obzreli si Budínsky zámok a blízku Rybársku baštu s Matejovým kostolom. Kochali sme sa pohľadmi na Dunaj a budovu parlamentu a naše putovanie sme zakončili pri bazilike sv. Štefana a na vianočných trhoch. Celý deň nás sprevádzalo krásne slnečné počasie, no večer sme si užili pravú predvianočnú atmosféru veľkomesta. Domov sme sa vrátili vo výbornej nálade a plní krásnych zážitkov. FOTO

 • Tím stolných tenistov v zložení: Benjamín Šambronský, Erik Frandofer a Jakub Šudík vybojovali dňa 23.11.2017 v okresnom kole v stolnom tenise stredných škôl výborné 2. miesto. FOTO

 • 21.11.2017 GJZ opäť otvorilo svoje brány. Po príhovore riaditeľa školy, absolvovali naši návšetvníci 6 workshopov, kde si mohli otestovať svoje vedomosti, zručnosti a získať informácie o štúdiu na štvorročnom gymnáziu a štúdiu na bilingválnom gymnáziu. Na záver pekného dňa sa mohli občerstviť z našich švédskych stolov. Nechýbala každoročná bohatá tombola. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave DOD, jeho realizácii a samozrejme všetkým účastníkom, za vytvorenie príjemnej atmosféry. Tešíme sa na Vás opäť o rok. FOTO

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 24.4.2018)
Juraj Voroňák (IV.A)
Zajtra (Streda 25.4.2018)
Marek Zlacký (IV.A)