GJZ Humenné

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Anglický jazyk pre maturantov
Angličtina s lektorom
Čitateľská gramotnosť
Florbal
Futbal
GJZ life
Hudobný krúžok
Chemické výpočty
Maturujem z matematiky
Posilňovanie
Volejbal

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny