GJZ Humenné

Informácie Termíny Kritériá Príprava na PS Prijímacie skúšky Výsledky Zápis na štúdium Výber cudzích jazykov Bilingválne štúdium

Prijímacie konanie

Informácie

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho ponúka študijné odbory:
7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium
(anglické, 5-ročné, uchádzači z 8. a 9. ročníka ZŠ)

7902J00 gymnázium - všeobecné zameranie
(4-ročné, uchádzači z 9. ročníka ZŠ)


Na jednotlivých podstránkach nájdete podrobné informácie o všetkých častiach prijímacieho konania

Naša škola ponúka unikátny informačný systém prijímacích skúšok, ktorý umožňuje online prijímanie a zverejňovanie dokumentov v rámci PS (uchádzač má k dispozícii všetky informácie bez nutnosti čakania na poštové zásielky) a online aktualizáciu prijímania žiakov na základe odvolania, čo výrazne urýchli celý proces PS

Odporúčame zákonným zástupcom žiakov, aby uvádzali na prihláške na PS telefonický kontakt, čo pomôže urýchliť proces PS najmä pri odvolacom konaní. Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadom prijímacieho konania alebo štúdia na našej škole, napíšte nám a my radi zodpovieme Vaše otázky
 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ GJZ 20.11.2018
 PONUKA ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
 UČEBNÉ PLÁNY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
 INFORMÁCIE O MOŽNOSTI UBYTOVANIA ŽIAKOV
 INFORMÁCIE O BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU

 

 

 

 

 

 

 


      

 

 

 

  


 

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)