GJZ Humenné

Informácie Termíny Kritériá Príprava na PS Prijímacie skúšky Výsledky Zápis na štúdium Výber cudzích jazykov Bilingválne štúdium

Prijímacie konanie

Informácie

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho ponúka študijné odbory:
7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium
(anglické, 5-ročné, uchádzači z 8. a 9. ročníka ZŠ)

7902J00 gymnázium - všeobecné zameranie
(4-ročné, uchádzači z 9. ročníka ZŠ)


Na jednotlivých podstránkach nájdete podrobné informácie o všetkých častiach prijímacieho konania

Naša škola ponúka unikátny informačný systém prijímacích skúšok, ktorý umožňuje online prijímanie a zverejňovanie dokumentov v rámci PS (uchádzač má k dispozícii všetky informácie bez nutnosti čakania na poštové zásielky) a online aktualizáciu prijímania žiakov na základe odvolania, čo výrazne urýchli celý proces PS

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadom prijímacieho konania alebo štúdia na našej škole, napíšte nám a my radi zodpovieme Vaše otázky
 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ GJZ 21.11.2017
 PONUKA ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
 UČEBNÉ PLÁNY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
 INFORMÁCIE O MOŽNOSTI UBYTOVANIA ŽIAKOV
 INFORMÁCIE O BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU

 

 

 

 

 

 

 


      

 

 

 

  


 

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 18.8.2018)
Elena Gažová (IV.A)
Pozajtra (Pondelok 20.8.2018)