GJZ Humenné

Absolventi

2001-2002

4.A  Triedny učiteľ: Mgr. Peter Svatuška, Mgr. Anna Belková (4. ročník)
Andrašková Michaela, Balberčák Jozef, Baran Miloš, Boško Ján, Bujdoš Miroslav, Capcara Milan, Dorov František, Džupinová Mariana, Hoľková Zuzana, Huňora Jozef, Ivanová Marianna, Juhaščíková Lívia, Kováč Ľuboš, Kuzmová Katarína, Majzeľová Mária, Matta Peter, Rindzáková Alena, Slepáková Mária, Stašková Martina, Vasilenko Vladimír, Vasiľ Ján, Vasiľová Andrea


4.B  Triedny učiteľ: Mgr. Dana Weisová
Andrejcová Eva, Babinec Branislav, Bučeková Jana, Burešová Katarína, Danko Michal, Dunaj Ľubomír, Gočíková Monika, Ivanová Marianna, Komišak Peter, Kosťová Cecília, Kováčová Ivana, Labun Pavol, Lattová Petra, Lojan Peter, Magurová Lenka, Muravská Mária, Nemčíková Jana, Némethová Marta, Slobodníková Lucia, Šalata Ľudomil, Veľasová Júlia


4.C  Triedny učiteľ: RNDr. Marta Vajsová, Mgr. Ľubica Sochaničová (4. ročník)
Brennerová Dana, Cenko Miroslav, Drančaková Svetlana, Ducková Tatiana, Dupkaničová Viera, Džuganová Mária, Gossányi Gabriel, Hlavatý Anton, Ištočko Ján, Kmecová Erika, Kríž Martin, Panoňková Anna, Pišková Tamara, Račková Eva, Rada Jaroslav, Rusinková Zuzana, Sitarčíková Zuzana, Ščerba Peter, Traciková Dana, Traciková Jana, Vrabeľ Pavol

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)