GJZ Humenné

Centrum voľného času Vzdelávacie poukazy Kultúrne poukazy

Záujmová činnosť

Kultúrne poukazy


Základné informácie o projekte Kultúrne poukazy nájdete na stránke www.kulturnepoukazy.sk

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny