GJZ Humenné

Projekty

Jazykové laboratórium

V školskom roku 2005/2006 boli našej škole schválené finančné prostriedky na vybavenie jazykového laboratória v rámci „Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl a školských zariadení na Slovensku“ RENOVABIS. V priebehu júna 2006 bolo nainštalované jazykové laboratórium pre 16 žiakov. Laboratórium bolo vybavené ďalšou audiovizuálnou technikou. Do budúcnosti sa počíta s postupnou modernizáciou učebne výpočtovou technikou. Laboratórium je v maximálnej miere využívané vyučujúcimi jazykov aj iných predmetov a prispieva významnou mierou k skvaliteniu a modernizácii vyučovacieho procesu.

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny