GJZ Humenné

Projekty

Modernizácia vzdelávacieho procesu

V školskom roku 2011/2012 škola vypracovala projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ a žiadala finančné prostriedky na vybavenie učební a tried audiovizuálnou technikou v rámci „Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl a školských zariadení na Slovensku – RENOVABIS“. Projekt bol schválený a zrealizovaný, čím sme všetky učebne a triedy vybavili audiovizuálnou technikou.

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 17.11.2017)
Klaudia Barňáková (I.A)