GJZ Humenné

Projekty

Modernizácia vzdelávacieho procesu

V školskom roku 2011/2012 škola vypracovala projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ a žiadala finančné prostriedky na vybavenie učební a tried audiovizuálnou technikou v rámci „Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl a školských zariadení na Slovensku – RENOVABIS“. Projekt bol schválený a zrealizovaný, čím sme všetky učebne a triedy vybavili audiovizuálnou technikou.

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)