GJZ Humenné

Projekty

Európska únia a mladá generácia

Stalo sa už tradíciou, že sa študenti humenského Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho pod vedením Mgr. Márie Maťašovej zúčastňujú na pracovnom pobyte v nemeckom meste Bad Marienberg, v západnej časti Nemeckej spolkovej republiky, neďaleko Kolína nad Rýnom. Naša medzinárodná spolupráca so študentmi z ďalších európskych krajín sa začala pred štyrmi rokmi, keď sme sa po prvýkrát zúčastnili tohto seminára. V prvých júnových dňoch sa už od roku 2007 pravidelne zúčastňujeme na spoločnom projekte, ktoré je organizované Európskym domom so sídlom v Bad Marienbergu v BRD a podporované Európskou úniou.
Cieľom týchto seminárov je zjednocovať mladých ľudí z európskych štátov, diskutovať o témach, ktoré sú blízke mladým ľuďom, sú aktuálne aj pre súčasnosť a zároveň umožňujú študentom spoznať nielen krajinu, ktorej jazyk sa učia, ale aj zbierať skúsenosti, získavať nové poznatky a najmä komunikovať v cudzom jazyku. Naša škola spolupracuje na tomto projekte s Gymnáziom v Krompachoch, ktorého študenti sa s nami podieľajú na príprave prezentácie Slovenska, našich miest i škôl, ktorú si pripravujú spoločne  ešte doma. Utužuje sa tak aj kolektívna spolupráca medzi školami v rámci Slovenska.
Pred tromi rokmi  študenti  po prvýkrát reprezentovali našu krajinu za účasti mladých ľudí z Poľska, Maďarska, Čiech, Nemecka, Litvy, a tohto roku aj z Talianska. Mali možnosť preveriť svoje vedomosti a schopnosti komunikácie  v anglickom a nemeckom jazyku, čo je veľkým prínosom pre našich žiakov. Študenti pracovali v medzinárodných skupinách, kde mali priestor vyjadriť svoje názory a prezentovať sa. Jednodňové výlety do Bonnu, Kolína n/Rýnom a Frankfurtu n/M umožnili spoznávať nové mestá, ich históriu, pamiatky a život ľudí. Tieto poznávacie výlety spestrujú všetkým účastníkom náročný pracovný program, o ktorý  naši študenti každoročne prejavujú veľký záujem.
Témou seminárov sú problémy ako Európska únia a mladá generácia, Osobnosti Európy, Začlenenie Turecka do EÚ, Európa - MÖGLICH oder unMÖGLICH, o ktorých diskutujú študenti v skupinách i spoločne, vytvárajú pojekty a prezentácie, pričom si môžu preveriť svoje komunikačné schopnosti i vedomosti o živote, ekonomike, politike i kultúre európskych štátov. Zároveň prezentujú a reprezentujú Slovensko, svoje mesto i školu filmom, fotografiami, tradičnými jedlami, spevom i tancom. (viď fotogalériu školy). Zo zahraničnej cesty si každoročne prinášame videonahrávky, fotodokumentáciu i pekné a nezabudnuteľné zážitky.


Účastníci zájazdu:

10. - 17. jún 2007:

Katarína Kocajová, Katarína Telepčáková, Jana Jakubová, Tatiana Bachurová, Monika Fekésházyová

07. - 16. jún 2008:
Róbert Adam, Zuzana Balková, Veronika Bavoľárová, Katarína Brezíková, Michaela Forgáčová, Daniela Ivaničová,
Adela Kaššová, Karol Lacko, Ján Moroz, Zuzana Puškárová, Alexandra Roháčová, Lenka Skvašíková, Viktor Verba


06. - 14. jún 2009:
Marek Boško, Vladimír Dobda, Simona Sukeľová, Dominika Demjančíková, Anastázia Šustová, Katarína Bartková


04. - 12. jún 2010:
Viktória Krešilová, Petra Potúčková, Zuzana Bednáriková, Antónia Veliká, Tatiana Horná, Viktória Hodorová

21. - 29. máj 2011:
Informácie o projektovom stretnutí


máj 2012
V máji 2012 sa skupina študentov pod vedením profesorky nemeckého jazyka Mgr. Márie Maťašovej už po šiestykrát zúčastnili nemecko-anglického seminára, ktorý sa konal v EURÓPA-HAUS MARIENBERG v Nemecku. Okrem Slovákov a západných susedov – Čechov, si študenti svoje vedomosti a jazykové znalosti z anglického a nemeckého jazyka mohli porovnať aj so študentmi z iných krajín. Študenti pracovali na tvorivých projektoch k téme Európska  únia, zisťovali názory ľudí vo Frankfurte n/M a v anglickom a nemeckom jazyku prezentovali svoje práce. Našu krajinu, mesto a školu  sme predstavili  videonahrávkou a prezentáciou, ktoré sme pripravili ešte pred našou cestou.


07. - 17. jún 2013: Informácie o projektovom stretnutí | Video

09. - 17. jún 2014:
Marek Palašta, Martin Košický


Mgr. Mária Maťašová

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)