GJZ Humenné

Projekty

Cena Vojvodu z Edinburgu


Plagát projektu
Podrobné informácie o projekte (PDF)

Informačné videá

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

 

Program DofE na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho:
Podpisom zmluvy medzi Národnou kanceláriou DofE a Gymnáziom sv. Jána Zlatoústeho v Humennom dňa 12.10.2016, vzniká miestne centrum Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu na našej škole. V dňoch 13. – 14.10.2016 boli vyškolení koordinátor a vedúci programu PaedDr. Emil Jaroš a vedúci programu Mgr. Ján Leško. Školením získali certifikáty oprávňujúce pre vedenie študentov k získaniu tejto prestížnej ceny.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
PaedDr. Emil Jaroš (riaditeľňa, pavilón B2  - 1. poschodie) - emil.jaros@gmail.com
Mgr. Ján Leško (zborovňa, pavilón B2 - 1. poschodie) - jano.lesko22@gmail.com

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny