GJZ Humenné

Kontakty Základné informácie Členovia Rodičovskej rady Rada školy 2% dane

Rodičovská rada

2% dane

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v minulom období 2% dane a prosíme Vás o podporu Rodičovského spoločenstva pri Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho aj v roku 2018.

Postup krokov na poukázanie 2% dane
- zamestnanec, fyzická osoba, právnická osoba
TLAČIVÁ PRE POUKÁZANIE 2% DANE

 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
   (editovateľné PDF tlačivo)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
    (editovateľné PDF tlačivo)


ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO: 37875591
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov):
Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho
Sídlo: Lesná 20, 066 01 Humenné


DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska
.

Ďalšie informácie o poukázaní 2% z dane z príjmov môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk
Ďakujeme za Vašu podporu.

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny