GJZ Humenné

Informácie Termíny Kritériá Príprava na PS Prijímacie skúšky Výsledky Zápis na štúdium Výber cudzích jazykov Bilingválne štúdium

Prijímacie konanie

Bilingválne štúdium

Od školského roka 2016/2017 ponúkame možnosť štúdia v anglickom jazyku v bilingválnej sekcii, študijný odbor 7902J 74. Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach sú anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra a matematika. Počas 1. ročníka prebieha intenzívna jazyková príprava v počte 20 hodín anglického jazyka týždenne, na ktorej sa podieľa aj anglický lektor. Nižšie sú uvedené informácie o tomto študijnom odbore:
Prihlášky na bilingválny študijný odbor sa podávajú do 28.2.2018
 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ GJZ 21.11.2017
 PONUKA ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
 UČEBNÝ PLÁN BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA
 KRITÉRIÁ PS BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA
 INFORMÁCIE O MOŽNOSTI UBYTOVANIA ŽIAKOV
 PREZENTAČNÉ VIDEÁ BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


                         

Prezentácia bilingválneho štúdia                                       Pozvánka k bilingválnemu štúdiu
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 24.4.2018)
Juraj Voroňák (IV.A)
Zajtra (Streda 25.4.2018)
Marek Zlacký (IV.A)