GJZ Humenné

Informácie Termíny Kritériá Príprava na PS Prijímacie skúšky Výsledky Zápis na štúdium Výber cudzích jazykov Bilingválne štúdium

Prijímacie konanie

Príprava na PS

Pozývame záujemcov o štúdium na našej škole na prípravu na prijímacie skúšky dňa 2.3.2019. Príprava sa týka uchádzačov o všeobecné štvorročné štúdium aj bilingválny študijný odbor. Podrobné informácie sú k dispozícii v pozvánke. Z organizačných dôvodov je potrebné sa vopred prihlásiť.

Prihlásiť sa môžete jedným zo spôsobov:
a) Vyplnením online prihlasovacieho formulára
b) Emailom: skola@gjzhe.svcmi.sk

c) Telefonicky na čísle: 057 7783398

 

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny