GJZ Humenné

Rozvrh hodín Maturita Štúdium na VŠ Dokumenty Prospech Voliteľné predmety Prihláška na MS

Štúdium

Prihláška na MS

Pred vyplnením prihlášky si prečítajte:
Voľba maturitných predmetov
- informácie o prihlasovaní na maturitnú skúšku
Zoznam prihlásených žiakov - aktualizácia každých 5 minút


Vyplniť prihlášku na maturitnú skúšku
 

PRIHLASOVANIE TRVÁ DO 30. SEPTEMBRA

Poznámky:
- Dodržte zverejnené poradie predmetov a umiestnenie predmetov na pozícii 3. a 4. predmetu, prípadne u dobrovoľných predmetov
- Formulár vyplňte včas - nenechávajte si to na poslednú chvíľu!
- Ak sa pomýlite a odošlete formulár, môžete ho vyplniť ešte raz, platí vždy vaša posledná voľba

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny