GJZ Humenné

Informácie Termíny Kritériá Príprava na PS Prijímacie skúšky Výsledky Zápis na štúdium Výber cudzích jazykov Bilingválne štúdium

Prijímacie konanie

Bilingválne štúdium

Od školského roka 2016/2017 ponúkame možnosť štúdia v anglickom jazyku v bilingválnej sekcii, študijný odbor 7902J 74. Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach sú anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra a matematika. Počas 1. ročníka prebieha intenzívna jazyková príprava v počte 20 hodín anglického jazyka týždenne, na ktorej sa podieľa aj anglický lektor. Nižšie sú uvedené informácie o tomto študijnom odbore:
 PONUKA ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
UČEBNÝ PLÁN BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA
KRITÉRIÁ PS BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA
INFORMÁCIE O MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA ŽIAKOV
PREZENTAČNÉ VIDEÁ BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


                         

Prezentácia bilingválneho štúdia                                       Pozvánka k bilingválnemu štúdiu
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)