GJZ Humenné

7902 J 74 gymnázium - päťročné štúdium - bilingválne

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 3333 12
Anglický jazyk a literatúra 204445 37
Cudzí jazyk 3333 12
Človek a príroda
Fyzika 222 6
Chémia 1221 6
Biológia 1232 8
Človek a spoločnosť
Dejepis 222 6
Geografia 221 5
Občianska náuka 12 3
Človek a hodnoty
Katolícke náboženstvo 22222 10
Matematika a práca s informáciami
Matematika 3333 12
Informatika 122 5
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra 11 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 22222 10
Ostatné
Literárny seminár 2 2
Tvorba projektov 1 1
Voliteľné hodiny 412 16


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)