GJZ Humenné

7902 J 74 gymnázium - päťročné štúdium - bilingválne

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 3333 12
Anglický jazyk a literatúra 204445 37
Cudzí jazyk 3333 12
Človek a príroda
Fyzika 222 6
Chémia 1221 6
Biológia 1222 7
Človek a spoločnosť
Dejepis 222 6
Geografia 221 5
Občianska náuka 12 3
Človek a hodnoty
Katolícke náboženstvo 22222 10
Matematika a práca s informáciami
Matematika 3333 12
Informatika 122 5
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra 11 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 22222 10
Ostatné
Literárny seminár 2 2
Tvorba projektov 1 1
Voliteľné hodiny 412 16


© aScAgenda 2018.0.1080 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.12.2017

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 22.1.2018)
Simona Salanciová (IV.A)
Zajtra (Utorok 23.1.2018)
Rút Šambronská (II.A)
Pozajtra (Streda 24.1.2018)