GJZ Humenné

7902 J 74 gymnázium - päťročné štúdium - bilingválne

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 3333 12
Anglický jazyk a literatúra 204445 37
Cudzí jazyk 3333 12
Človek a príroda
Fyzika 222 6
Chémia 1221 6
Biológia 1222 7
Človek a spoločnosť
Dejepis 222 6
Geografia 221 5
Občianska náuka 12 3
Človek a hodnoty
Katolícke náboženstvo 22222 10
Matematika a práca s informáciami
Matematika 3333 12
Informatika 122 5
Umenie a kultúra
Umenie a kultúra 11 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 22222 10
Ostatné
Literárny seminár 2 2
Tvorba projektov 1 1
Voliteľné hodiny 412 16


© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.04.2018

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 24.4.2018)
Juraj Voroňák (IV.A)
Zajtra (Streda 25.4.2018)
Marek Zlacký (IV.A)