GJZ Humenné

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.B
  2. ročník   II.AII.B
  3. ročník   III.A
  4. ročník   IV.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.11.2017

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 17.11.2017)
Klaudia Barňáková (I.A)