GJZ Humenné

 • Active English Week 19.2. - 23.2.2018

  19.2. - 23.2.2018 sa na našej škole konal piaty ročník podujatia Active English Week, týždňa aktívneho používania anglického jazyka. Tohto kurzu sa zúčastnilo 14 žiakov prvého až tretieho ročníka, ktorí obdržali certifikáty o absolvovaní kurzu. Rovnako ako minulý rok bol lektorom Mr. Robert Bye, ktorý pochádza z Cardiffu vo Walese. FOTO

 • Súťaž Ruské slovo 20.2.2018

  Dňa 20.2.2018 sa po prvý krát uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo v Prešove na pôde SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Na krajskom kole sa zúčastnilo 55 účastníkov aj s učiteľmi z 18 škôl Prešovského kraja. Naša študentka Annamária Bajcurová v prednese poézie v ruskom jazyku obsadila 1. miesto a vybojovala si postup do celoslovenského kola v Košiciach. Srdečne blahoželáme! FOTO

 • 13. ples GJZ 3.2.2018

 • Deň učiteľov a zamestnancov cirkevných škôl Prešovskej archieparchie 1.2.2018

  Vo štvrtok 1. februára 2018 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnilo v poradí druhé stretnutie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského arcibiskupstva, ktoré zorganizoval Gréckokatolícky školský úrad pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov ako poďakovanie zamestnancom cirkevných škôl za ich prácu. Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý v homílii povzbudil prítomných a vyjadril im svoju vďaku. S učiteľmi a ostatnými zamestnancami sa stretol aj na spoločnom obede a posedení, na ktorom mali prítomní možnosť obrátiť sa naňho so svojimi otázkami a postrehmi. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 120 zamestnancov cirkevných škôl, sa nieslo v duchu Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a bolo ukončené divadelným predstavením Obchod na korze v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
  FOTO   Zdroj: www.grkatpo.sk

 • Z odkazu svätých 19.1.2018

  Dňa 19. januára 2018 sa študenti 1.A a 2.A zúčastnili vo Vihorlatskom múzeu v Humennom prednášky pod názvom Z odkazu svätých. Prednášal nám prof., ThDr., PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach, publicista a rodák z Humenného. Témou boli životné osudy a hľadanie odkazu svätých troch košických mučeníkov a svätého Pavla pre súčasnú spoločnosť. Pred odchodom sme si mali možnosť prezrieť výstavu Svätci a svätice vo výtvarnom umení, ku ktorej nám bol podaný aj podrobnejší výklad. FOTO

 • Lyžiarsky kurz 15.1. - 19.1.2018

  Skoro ráno dňa 15.01.2018 sa študenti prvého, druhého a tretieho ročníka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Emila Jaroša, učiteľa Mgr. Jána Leška a Mgr. Vlastimila Cimu vydali do Nízkych Tatier. Dlho očakávaný a veľmi obľúbený lyžiarsky kurz sa konal v najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku – Jasná Nízke Tatry. Študenti boli ubytovaní v Chate Kosodrevina, ktorá leží na úpätí Chopku vo výške 1 500 m. n. m. Po rozdelení do skupín, sa začal lyžiarsky kurz. Začiatočníci sa učili základné pohyby na lyžiach a pokročilí zdokonaľovali svoje doteraz získané lyžiarske schopnosti. Počas celého lyžiarskeho kurzu sme mali priaznivé a slnečné počasie a tak sme si užívali pohľad na krásne Tatry. Po skončení sme smutní z odchodu, ale plní zážitkov odchádzali domov. Ďakujeme Bohu za krásny pobyt v tomto nádhernom prostredí. FOTO | VIDEO

 • Literárna súťaž "Ruže mojej duše"

  V XXV. ročníku súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE  v próze, III. kategória, sa žiačka I.A, Klára Harajdová umiestnila na peknom 2. mieste. Súťaž sa konala pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pod záštitou Spolku slovenských spisovateľov, Košickej odbočky SSS, MO Matice slovenskej v Sečovciach a DMS Prešov. Srdečne blahoželáme! Ďakujeme za obe nápadité poviedky. Vyučujúca SJL Mgr. Dana Weisová praje veľa fantázie pri písaní ďalších podobných prozaických poviedok.

 • Výlet do Budapešti 2.12.2017

  V sobotu 2.12.2017 sa plný autobus študentov GJZ, túžiacich po poznaní nových vecí, vybral na 5 hodinovú cestu do krásnej predvianočnej Budapešti. Na našich potulkách sme sa zastavili na Námestí hrdinov, obzreli si Budínsky zámok a blízku Rybársku baštu s Matejovým kostolom. Kochali sme sa pohľadmi na Dunaj a budovu parlamentu a naše putovanie sme zakončili pri bazilike sv. Štefana a na vianočných trhoch. Celý deň nás sprevádzalo krásne slnečné počasie, no večer sme si užili pravú predvianočnú atmosféru veľkomesta. Domov sme sa vrátili vo výbornej nálade a plní krásnych zážitkov. FOTO

 • Okresné kolo v stolnom tenise SŠ 23.11.2017

  Tím stolných tenistov v zložení: Benjamín Šambronský, Erik Frandofer a Jakub Šudík vybojovali dňa 23.11.2017 v okresnom kole v stolnom tenise stredných škôl výborné 2. miesto. FOTO

 • Deň otvorených dverí 21.11.2017

  21.11.2017 GJZ opäť otvorilo svoje brány. Po príhovore riaditeľa školy, absolvovali naši návšetvníci 6 workshopov, kde si mohli otestovať svoje vedomosti, zručnosti a získať informácie o štúdiu na štvorročnom gymnáziu a štúdiu na bilingválnom gymnáziu. Na záver pekného dňa sa mohli občerstviť z našich švédskych stolov. Nechýbala každoročná bohatá tombola. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave DOD, jeho realizácii a samozrejme všetkým účastníkom, za vytvorenie príjemnej atmosféry. Tešíme sa na Vás opäť o rok. FOTO

 • Projekt Nenápadní hrdinovia 15.11. - 17.11.2017

  V dňoch 15. - 17. novembra 2017 sa naši študenti Elizabeth Gajdošová, Terézia Gavaľová a Damián Pacola zúčastnili študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia, ktorú organizuje občianske združenie Nenápadní hrdinovia pri príležitosti výročia pádu komunizmu v Československu.Konferencia je venovaná obetiam komunistického teroru, ktoré boli nespravodlivo stíhané, len preto, že nešli „s prúdom“. A práve úlohou študentov je vyhľadávať takýchto nenápadných hrdinov a spracovať ich osudy pre budúce generácie, aby sa hrôzy komunistického režimu už nikdy neopakovali. Tím našich študentov spracoval osud gréckokatolíckeho kňaza, otca Jozefa Molčányiho, ktorý kvôli tomu, že nepodpísal prestup na pravoslávie, bol s celou rodinou vysídlený do Čiech. Odmenou za namáhavú niekoľkomesačnú prácu študentov bol spoločný výlet všetkých zúčastnených do múzea obetí komunizmu v Rumunsku. FOTO

 • Úvodné stretnutie projektu Erasmus+ 15.11. - 19.11.2017

  V školskom roku 2017/2018 začala naša škola spolu s partnerskými školami z Maďarska, Talianska, Nemecka a Poľska spolupracovať na projekte Erasmus+. Názov projektu HEAL je tvorený zo začiatočných písmen slov Health (zdravie), Environment (životné prostredie) And (a) Life (život) a vyjadruje hlavnú tému projektu - Healthy life in healthy environment = zdravý život v zdravom životnom prostredí. Päť našich učiteľov vycestovalo v dňoch 15.-19.11. do maďarskej Mátészalky, aby spoločne s ostatnými partnermi naplánovali ďalšie stretnutia.

 • Sviatok školy 14.11.2017

  V utorok 14.11.2017 sme slávili odpustovú slávnosť patróna nášho gymnázia. Po triednických hodinách, na ktorých sme si pripomenuli život nášho patróna Sv. Jána Zlatoústeho, sme sa presunuli do farského chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde sme slávili svätú liturgiu. Náš hosť, o. dekan Miroslav Iľko, nás v homílii varoval, aby sme neuverili klamstvám tohto sveta, ale žili život s Bohom, v svätosti, podľa vzoru nášho patróna. „Keď to dokázali iní, prečo by som to nedokázal ja?“ povzbudil nás o. Miroslav. Školský hudobno-spevácky zbor, pod vedením sr. Antónie sprevádzal sv. liturgiu a predviedol svoje nové piesne. Nakoniec nasledoval hudobno-kultúrny program s duchovnou scénkou, ktorý si pre nás pripravili členovia Žiackej školskej rady. Vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k vytvoreniu tohto požehnaného stretnutia. FOTO

 • Výstava vo Vihorlatskom múzeu 9.11.2017

  Vo štvrtok 9.11.2017 žiaci 1.A v rámci predmetu UKL navštívili vo Vihorlatskom múzeu v Humennom výstavu dobových fotografií Kaštieľ v zrkadle času a čerstvo otvorenú  výročnú výstavu aktuálnych fotografií 9 členov fotoklubu Reflex: Veroniky Bažalíkovej, Ľudovíta Hrušku, Lenky Cholpovej, Jozefa a Petra Lauruského, Zuzany Mjachkej, Mareka Suváka, Vladimíra Vajsa a Miroslava Vasila (projekt má názov Čo nám ostalo). Boli sme jej prvými návštevníkmi. Ako sme sa dozvedeli, niektoré z prvej výstavy pochádzali z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Žiaci mohli porovnať  kaštieľ  včera a dnes. Pri druhej, modernejšej, si mali žiaci vybrať obraz a mali k nemu zaujať svoje stanovisko. Poniektoré postrehy z obrazov boli na prvákov chvályhodné. Mgr. Dana Weisová

 • Literárna súťaž

  Naša bezpečnosť nie je samozrejmosťou“ - tak znela tohoročná téma literárnej súťaže, vyhlásenej ministrom obrany SR, Petrom Gajdošom. Naše žiačky Zuzana Turcmanovičová (2.B)Klára Harajdová (1.A) sa zapojili do 13. ročníka Literárnej súťaže.  Ich tvorivé príspevky boli prijaté. Z odpovede (obidvom žiačkam): „Vaša práca spĺňa všetky podmienky súťaže a je zaradená do hodnotenia.“ Práca bude hodnotená komisiou rezortu obrany, ktorá vyberie 5 najlepších v každej kategórii: https://www.facebook.com/mosr.sk/posts/1742056015828135. Srdečne blahoželáme! Mgr. Dana Weisová

 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 2.11.2017

  Spolu 53 mladých ľudí si vo štvrtok v Bratislave prevzalo prestížnu Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). Strieborné a bronzové ocenenia si prebrali na slávnostnej ceremónii, na ktorej sa zúčastnil aj princ Edward, najmladší syn britskej kráľovnej Alžbety II. Princ zavítal na Slovensko vôbec prvýkrát, na pozvanie Národnej kancelárie DofE na Slovensku, ktorá u nás funguje od roka 2015. Našu školu reprezentoval Richard Lendacký, ktorý si prevzal toto prestížne ocenenie z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrewa Gartha a Branislava Kleskeňa, spoluzakladateľa a Predsedu Správnej rady DofE. Princ Edward vo svojom príhovore spomínal na časy, keď on sám získal toto ocenenie takto: "Keď sa poohliadnem dozadu, na čas, keď som ja získal túto cenu...čo bolo už veľmi dávno...stále si pamätám ten pocit spokojnosti a dosiahnutého úspechu, keď som dokončil svoju expedíciu, a tiež akú úľavu som cítil". Veľkou príležitosťou pre Riša bola možnosť osobného stretnutia pri krátkom skupinovom rozhovore s touto osobnosťou. Povzbudení týmto stretnutím sa vraciame do nášho miestneho centra DofE na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho s odhodlaním plniť ďalšie veľké ciele. FOTO

 • Žiacka školská rada pre seniorov

  Žiacka školská rada ani tento rok nezabudla na seniorov. Hudobno-kultúrnym programom obohateným o duchovné slovo spríjemnila popoludnie klientom v Domove sociálnych služieb v Tovarnom a vo Výrave. FOTO

 • Duchovná obnova 25.10. - 27.10.2017

  V dňoch 25. 10. - 27. 10. 2017 sa v Juskovej Voli konala duchovná obnova pre študentov GJZ. Svoje svedectvo a skúsenosť prišiel vydať Peter Lipták a spolu so svojim spoločenstvom Maják nám slúžili modlitbou. Veľmi oslovujúca bola prednáška o. exorcistu Matúša Marcina. Veľká vďaka patrí duchovnému správcovi našej školy o. Vasiľovi Kindjovi, ktorý počas týchto dní sprevádzal študentov vysluhovaním sviatosti zmierenia, prednáškami a slávením sv. liturgie. FOTO

 • Študentka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho bronzová na majstrovstvách SR

  Pod dominantou Pienin – majestátnymi Troma korunami, v čarokrásnej prírode Pieninského národného parku, v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sa konali 25.10.2017 Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Študentka bilingválnej I.B triedy Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho TAMARA IVANČOVÁ podala opäť skvelý výkon, keď v ťažkej konkurencii vybojovala vynikajúce 3. miesto. Jej úspech je o to cennejší, že v kategórii stredných škôl súťažila prvý rok. BLAHOŽELÁME! FOTO

 • Workshop spojený s čítaním titulov našich regionálnych literárnych autorov

  Štvrtok, 19.10.2017 na škole bol dňom, počas ktorého prebiehalo čítanie kníh literárnych osobností priamo na hodinách literatúry. Bez vlastnej záložky čítanie prózy či poézie, samozrejme, nefungovalo. Najmladší prváci hneď zrána navštívili Vihorlatskú knižnicu v Humennom, kde sa nachádzalo najpočetnejšie množstvo kníh, ktoré sme potrebovali.  Každý z tímov pracoval na jednom autorovi. Napríklad, jedni si vybrali tituly od Václava Pankovčina,  Jána Pataráka, Mirona Cerulu, Jozefa Dzurjaka, Viery Čurmovej, Milana Zelinku a ďalších autorov. Poniektorí si čítali osamote, sami pre seba, niektorí čítali po kapitolách a navzájom sa počúvali. Čítali si aj vo dvojiciach, pretože objavené myšlienky (aforizmy) chceli posunúť ďalej. Dokonca boli aj takí, ktorých text nadchol do takej miery, že si prózu zahrali vo forme krátkej divadelnej hry. Žiaci sa striedali v čítaní aj jedného príbehu, a tí, ktorí vedeli príbeh vyjadriť kresbou, kreslili na tabuľu. Za krátky čas sa podarili veľmi pekné výtvarné kúsky. V iných kolektívoch sa príbehy dotvárali alebo aj pretvárali, transformovali na nové, vlastné príbehy. Čítanie sa pre nich stalo akousi predlohou, akousi dobrou motiváciou, akýmsi nakopnutím či inšpiráciou.Opäť vznikali prekvapivé momenty. Tretiakom sa podarilo vytvoriť kolektívny mikropríbeh. Takto sme splnili cieľ  celoslovenského projektu Záložka do knihy, ktorá už šiesty rok spája slovenské školy a ktorej hlavnou témou boli Literárne osobnosti môjho regiónu. FOTO
  Mgr. Dana Weisová

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 23.5.2018)
Jakub Matta (IV.A)
Pozajtra (Piatok 25.5.2018)
Vanesa Hudáková (II.B)
Vanesa Čopíková (II.B)