GJZ Humenné

 • Exkurzia Oswienčim - Krakow 7.12.2018

  V piatok 7.12.2018 sme sa zúčastnili dejepisnej exkurzie v Poľsku na trase Oswienčim - Krakow. Počas prehliadky v Oswiečime sme boli prevedení oboma časťami koncentračného tábora - Auschwitz a Birkenau. Vďaka dôkladnému výkladu, fotografiám, exponátom a silno dýchajúcej histórii sme sa preniesli do obdobia, kedy na tomto mieste zahynulo množstvo nevinných ľudí. Aj keď prehliadka časťami tábora bola niekedy emočne náročná, pravdou je, že táto skúsenosť dokáže do života a chápania tohto vojnového obdobia priniesť veľmi veľa.Po presune do Krakowa kde už vďaka bohatej výzdobe vládla vianočná atmosféra, nás sprievodca oboznámil s históriou mesta a jeho pamiatkami. Hneď potom sme sa rozpŕchli po meste a spoločne si užívali vianočnú atmosféru, nákupy na trhoch alebo len prechádzku zimným, vyzdobeným Krakowom. Po náročnom dni sme sa plní nových zážitkov, skúseností a nachodených kilometrov vrátili domov. FOTO
  Diana Dančiková

 • Mikuláš na GJZ 6.12.2018

  Dňa 6.12. aj na GJZ zavítal Mikuláš so svojimi spoločníkmi. Počas navštevovania tried ich sprevádzal spev a hra na gitare pod vedením sr. Antónie. Žiaci si zaslúžili odmenu v podobe sladkostí, za preukázané znalosti o sv. Mikulášovi, a poniektorí skončili aj pofarbení uhlíkom od čerta. FOTO

 • Bilingválni študenti GJZ na divadelnom predstavení v Košiciach 28.11.2018

  Dňa 28.11.2018 do Košíc zavítalo anglické divadlo TNT theatre Britain s divadelnou hrou slávneho britského spisovateľa G.B. Shawa - PYGMALION. Bilingválni študenti GJZ sa tohto divadelného predstavenia zúčastnili spolu so svojimi triednymi učiteľkami. Skvelé herecké výkony rodených anglických hercov vyčarili úsmev na tvárach všetkých prítomných. Snaha priblížiť britskú kultúru slovenským študentom sa tak stretla s úspechom a ocenením. FOTO1 | FOTO2

 • Okresné kolo v stolnom tenise SŠ - chlapci 21.11.2018

  Po víťazstve našich dievčat sa aj stolnotenisový tím chlapcov stal víťazom okresu. Družstvo chlapcov v zložení Erik Frandofer, Samuel Sevka a Jakub Šudík vo finálovom turnaji porazili školy ako SOŠ polytechnickú, Cirkevnú spojenú školu a Obchodnú akadémiu, čo im umožnilo siahnuť na najcennejšiu trofej. K víťazstvu im blahoželáme a do ďalších bojov na krajskom kole im prajeme veľa športového zdaru. FOTO1 | FOTO2 | FOTO3 | FOTO4

 • Okresné kolo v stolnom tenise SŠ - dievčatá

  Skvelý úspech našich stolných tenistiek!!! Družstvo stolných tenistiek GJZ: Lucia Gajdošová, Natália Roháčová, Rút Šambronská, Laura Roháčová vybojovalo 1. miesto na okresnom kole v stolnom tenise stredných škôl. V súbojoch porazili Strednú zdravotnícku školu, Cirkevnú spojenú školu aj Obchodnú akadémiu a postúpili tak na krajské kolo do Sabinova. FOTO1 | FOTO2 | FOTO3 | FOTO4

 • Konferencia Nenápadní hrdinovia 15.11. - 18.11.2018

  V dňoch 15.-18. novembra sa žiačky Diana Godžaková (IV.A) a Dominika Bodorová (I.A) spolu so svojou učiteľkou PaedDr. Luciou Švecovou zúčastnili študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, ktorá sa tento rok konala v Bratislave.Vo štvrtok ráno sme už zavčasu vyrazili vlakom smerom do Popradu, kde nás spoločný autobus zaviezol do Bratislavy. Po ubytovaní sa v hoteli Expo a po ľahkej, avšak výdatnej večeri, sme si užívali voľný program v uliciach Bratislavy. V piatok ráno, sme sa autobusom premiestnili na Malú scénu, kde sme si plnými dúškami vychutnali divadelnú hru s názvom „ Trestajúci zločin“, v ktorej si hlavnú úlohu zahral známy herec Dušan Jamrich. Následne sme sa presunuli do Primaciálneho paláca, kde sa konala samotná konferencia pri príležitosti sviatku 17.november - Dňa boja za slobodu a demokraciu. Študenti základných a stredných škôl predstavili ťažké osudy 22 politických väzňov, či nespravodlivo prenasledovaných pre vieru, postoje, názory a túžbu po slobode. Aj my sme mali možnosť prezentovať svoju dlho pripravovanú prácu pred organizátormi tohto projektu, ale aj niektorými poslancami Európskeho parlamentu ako Anna Záborská, Jana Žitňanská, Boris Zala. V neposlednom rade sme si zmerali sily s našimi rovesníkmi z iných škôl. Za našu tvrdú snahu sme boli aj patrične ocenení a to zlatým pásmom na slávnostnom galavečere, ktoré obohatil recitáciou herec Štefan Bučko. V sobotných ranných hodinách sme sa vydali na výlet do Prahy, kde sme si po spoločnom obede vychutnávali krásy mesta. Navštívili sme ospevovaný Orloj, krásny Pražský hrad, Karlov most či Zlatú uličku a tak sa oboznámili s historickou pýchou tohto mesta. Nemohla chýbať ani dlhá prechádzka Václavským námestím, ktoré vo večerných hodinách dýchalo krásou a pomaly prichádzajúcou vianočnou atmosférou. V nedeľu, cestou späť na Slovensko, sme si spravili zastávku aj na Velehrade, kde sme mali možnosť zúčastniť sa svätej omše v českom jazyku a zažiť tak znova niečo nové a obohacujúce.Na tento zážitok budeme ešte dlho spomínať a to len s úsmevom na perách a nepochybme sa do tohto projektu zapojíme aj o rok. FOTO
  Text: Diana Godžaková  Foto: PaedDr. Lucia Švecová a november89.eu

 • Deň otvorených dverí 20.11.2018

  V utorok 20.11.2018 otvorilo Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho svoje dvere pre všetkých. Tento rok bol počet návštevníkov, ktorí prekročili prah GJZ naozaj rekordne vysoký. Množstvo študentov sa nám na jeden deň takmer zdvojnásobilo. Pre účastníkov si študenti a pedagógovia pripravili bohatý program. Okrem informácií o štúdiu na GJZ, si zasadli do lavíc na hodinu informatiky, anglického jazyka, španielskeho jazyka, chémie, matematiky a predstavený im bol aj medzinárodný projekt Erasmus+. V posilňovni sa dozvedeli o športových aktivitách na GJZ a duchovný život na škole mohli zažiť v kaplnke sv. Jána Zlatoústeho. Našich hostí čakalo tiež občerstvenie a tombola. Spoločne sme prežili príjemný deň v priateľskej atmosfére. FOTO
  Mgr. E. Jarošová

 • Časopis GJZ Life získal 1. miesto v súťaži Pro Slavis 2018

  V priestoroch Starej radnice mesta Žilina sa 16.11.2018 stretli priatelia Matice slovenskej a nadšenci slova, aby si prevzali vzácne ocenenia. Náš časopis GJZ Life, na ktorom pracujú žiaci Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho pod vedením PaedDr. Lucie Švecovej, získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži školských a triednych časopisov Pro Slavis 2018. Porota vyzdvihla jeho výbornú obsahovú, štylistickú a grafickú stránku. Ocenenie si prevzala súčasná šéfredaktorka časopisu Kristína Stemnická z 3.B. Veľmi sa tešíme a gratulujeme! Ďakujeme všetkým (šéf)redaktorom i talentovaným prispievateľom a prajeme Vám množstvo chuti a tvorivosti do ďalších čísel. Zároveň všetkým zodpovedným vyprosujeme „... veľa šťastia a milosti od TOHO, ktorý Vám ten talent dal ... (Kučera 2018).“ FOTO
  PhDr. Daniela Babíková

 • 20. výročie založenia Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho

  Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oslávilo výročie svojho založenia. „Je 20 rokov veľa, či málo? Vzhľadom na to, že cirkevné školstvo začalo dýchať až po revolúcii v osemdesiatom deviatom, si myslím že je to dosť,“ hodnotil vo svojom príhovore zastupujúci riaditeľ PaedDr. Emil Jaroš. Písal sa rok 1998, keď do lavíc prvého cirkevného gymnázia v meste Humenné, no zároveň prvého gymnázia Prešovského biskupstva, zasadlo 72 prvákov. Od toho času už škola vychovala 1028 absolventov a rozšírila ponuku štúdia o anglický bilingválny odbor. O kvalite školy svedčia nielen diplomy a medaily, výborné študijné výsledky študentov na vysokých školách, ale aj samotný program osláv dvadsiateho výročia, pripravený na takmer profesionálnej úrovni. Oslavy začali archijerejskou sv. liturgiou v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Humennom, kde sa nám s Božím slovom prihovoril náš drahý otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Spolu s učiteľmi, študentmi a ďalšími významnými hosťami, medzi ktorými nechýbali primátorka mesta pani J. Vaľová, prednosta okresného úradu Ondrej Mudry, či provinciálna predstavená SSNPM sestra Petra Sičáková, ďakoval za 20 rokov činnosti gymnázia. V svätom Jánovi Zlatoústom, predstavil všetkým prítomným príklad hodný nasledovania. V prvom rade však spolu s ďalšími prítomnými kňazmi, medzi ktorými nechýbali ani početní absolventi školy slúžil Eucharistiu, cez ktorú bude Pán i v ďalších rokoch posilňovať všetkých gymnazistov a ich pedagógov. Veľmi výnimočný dar prijalo gymnázium v závere sv. liturgie z rúk humenského vikára o. Martina Zlackého v podobe relikvií patróna, sv. Jána Zlatoústeho. Duchovne posilnení sa všetci prítomní presunuli do mestského kultúrneho strediska, kde sa hodnotným programom predstavili tí najtalentovanejší študenti. Popri prezentovaní života školy a jej mnohých úspechov bolo počuť najrôznejšie hudobné čísla, recitáciu, či vidieť tanečné vystúpenia. Vrcholom určite bolo slávnostné uvedenie CD albumu - „Neboj sa“ hudobnej skupiny GJZ band pod vedením sr. Antónie. CD posvätil sám otec arcibiskup a celé dielo, i tých, ktorí sa na jeho nahrávaní podieľali požehnal. Pedagogickému zboru udelil vzácnu zlatú medailu bl. Petra Pavla Gojdiča, ktorou im poďakoval za záslužnú prácu, ktorú svedomite vykonávajú.Na záver pozvaných hostí čakal slávnostný obed. Do ďalšej desaťročnice vstupuje Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho plné entuziazmu, chuti prijímať nové výzvy a dôkladne napĺňať svoje poslanie, ktorým je kvalitne vzdelávať mladú generáciu a rozvíjať osobnosť študenta i v oblasti duchovnej. FOTO | VIDEO
  Mgr. Ema Jarošová | foto: Nikola Koškovská

 • Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy

  Hlavnou témou Záložka do knihy spája slovenské školy bola osobnosť Milana Rastislava Štefánika alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Prihlásených bolo 123 záložiek. Našej škole bolo pridelené partnerské gymnázium v Pezinku, v Bratislavskom samosprávnom kraji. Keďže projekt vznikol pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc, v školskej knižnici sme si so žiakmi 3.A čítali zo života M.R. Štefánika, ale aj E. Beneša, T.G. Masaryka. Žiaci si pomáhali aj vlastnoručne vyrobenými portfóliami, ktoré vyhotovili na hodine dejepisu. Tento ich nápad sme využili ako predlohu na záložky do knihy, ktoré poslúžia žiakom partnerského gymnázia v Pezinku. Záložky obsahujú aj kontakt na žiaka, pomocou ktorého žiaci môžu nadviazať interaktívnu či neinteraktívnu komunikáciu. A keďže sa v našom meste nachádza busta M.R. Štefánika, spravili sme si jednu spoločnú fotografiu s 1.A a poslali partnerskej škole. Priebežne sme si vymieňali základné a aktuálne informácie o našich školách. Vymenili sme si zopár fotografií žiackych kolektívov. Zistili sme, že obidve školy si pripomínajú okrúhle výročia svojej existencie. Pezinok 65. a my, GJZ 20. výročie. K záložkám sme pribalili aj informačné bulletiny z nášho okresu, školský časopis, prvé CD našej školskej hudobnej skupiny a vzájomne sme sa pozvali na výlet. Z Pezinka k nám došla mejlom fotografia z nástenných novín, kde figurujeme ako ich partneri, čo nás veľmi potešilo. FOTO
  Mgr. Dana Weisová

 • Športový deň - Futsalový turnaj 16.10.2018

  16.10.2018 sa na GJZ žilo zdravo. Na futsalovom turnaji O pohár GJZ v mestskej športovej hale pripravila Žiacka školská rada zdravé občerstvenie pre všetkých prítomných. I to povzbudilo futbalistov k skvelým športovým výkonom. Po vzájomnom meraní síl triednych tímov si prvenstvo vybojovalo družstvo 4.A, ktoré vo finále porazilo pedagógov. Bronzovou medailou sa môžu popýšiť chlapci z 2.A. Titul najlepšieho hráča turnaja patrí Samuelovi Sevkovi zo 4.A. FOTO

 • Imatrikulácia prvákov 15.10.2018

  Ako to už býva zvykom, straší spolužiaci každý rok vítajú nových prvákov na škole imatrikuláciou. 15.10.2018 študenti I.A a I.B prešli náročnými skúškami odvahy a statočnosti, ktoré sa odohrávali "u nas na dzedzine". A pretože ich zvládli na výbornú, stali sa právoplatnými študentmi GJZ.

 • ERASMUS+ Projekt HEAL - 3. projektové stretnutie 8.10. - 12.10.2018

  V dňoch 8.10. - 12.10.2018 sa na našej škole uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie projektu Erasmus+, v rámci ktorého nás navštívili učitelia a študenti z Poľska, Maďarska, Talianska a Nemecka. Prvý deň otvoril svojím príhovorom riaditeľ našej školy PeadDr. Emil Jaroš a Ing. arch. Andrej Semanco, zástupca primátorky mesta. Študenti nám pomocou prezentácií priblížili riešenia k problémom, ktoré postihujú životné prostredia našich krajín. Po prezentáciách sa presunuli na obed, po ktorom ich čakala prehliadka kaštieľa a skanzenu v Humennom. Ďalší deň sa študenti vybrali na exkurziu do Belianskej jaskyne a po obede splavili Dunajec na drevených pltiach. Posledný deň si študenti pozreli Čističku odpadových vôd v Humennom a Čističku vody v Kamienke. Po obede čakala študentov prehliadka Gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Po prehliadke čakali študentov pripravené workshopy. Deň sme zakončili večerou v penzióne ASTON, kde si pre nás študenti našej školy pripravili program plný tanca, hudby a zábavy. Bol to týždeň plný nových skúseností, priateľstiev a zábavy. FOTO
  V. Čopíková

 • Projekt ERASMUS - Humenné 8.10. - 12.10.2018 (čas 10:17)

 • Exkurzia - Morské oko a Sninský kameň 8.10.2018

  V pondelok 8. októbra 2018 sa 20 žiakov Gymnázia sv.Jána Zlatoústeho v Humennom pod vedením pedagógov PaedDr. Rastislava Čiefa, PhD. a Mgr. Petra Kovaľa zúčastnilo exkurzie na Morské oko a Sninský kameň vo Vihorlatských vrchoch. Trasa našej exkurzie – turistiky smerovala z Remetských Hámrov po modrej turistickej značke na Morské oko – najväčšie sopečné jazero v SR, neskôr na Sninský kameň (1005 m n. m.) a po modrej  turistickej značke sme zostúpili okolo Sninských rybníkov do Sniny. Odmenou za vynaloženú námahu pri výstupe na Sninský kameň bol krásny výhľad na okolie, hlavne na Morské oko. FOTO1 FOTO2 FOTO3 FOTO4  FOTO5 
  Mgr. Peter Kovaľ

 • Európsky deň jazykov 26.9.2018

  Národy celej Európy si každoročne 26.9. pripomínajú Európsky deň jazykov. Aj na GJZ sme si v tento deň užili jazykovú rozmanitosť. Triedne kolektívy mohli počas jednej vyučovacej hodiny navštíviť hneď 10 krajín, dozvedieť sa nové zaujímavosti a naučiť sa niekoľko viet v jednotlivých jazykoch. Veľké poďakovanie patrí 20 dobrovoľníkom, vďaka ktorým mohli ostatní študenti "precestovať" Nórsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Maďarsko, Ukrajinu a Rusko. FOTO

 • Dejepisná exkurzia

  Cieľom seminárnej výučby na škole je prehĺbenie vedomosti v oblasti daného predmetu, ktoré je obohatené o zážitkové vyučovanie prostredníctvom exkurzií, vychádzok a návštev rôznych podujatí. Seminaristi tretieho ročníka počas dejepisného seminára navštívili humenský cintorín, ktorého súčasťou sú aj hrobové miesta padlých vojakov z prvej a druhej svetovej vojny. K prizeraniu sa na hroby v úcte k padlým vojakom nás pani učiteľka PaedDr. L. Švecová sprevádzala výkladom o prebiehajúcich bojoch na našom území počas 1. svetovej vojny, kedy boli zasiahnuté okresy Bardejov, Svidník, Medzilaborce, Snina a Humenné. Bolo to jediný krát počas 1. svetovej vojny, kedy front prechádzal naším územím.Takúto formu výučby sme veľmi ocenili a danú tému sme si neosvojili len spoza školských lavíc. FOTO

 • Cena Vojvodu z Edinburghu 14.9.2018

  14.9.2018 sa 7 študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho zúčastnilo slávnostnej ceremónie v PKO Čierny Orol v Prešove, aby si za prítomnosti britského veľvyslanca Andrewa Gartha prevzali prestížne ocenenie: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Na to, aby si mohli pripnúť bronzový odznak, museli vytrvalo pracovať na všestrannom rozvoji vlastnej osobnosti po dobu 6 mesiacov.Študenti si vytýčili individuálne ciele, ktoré boli pre nich výzvou a každý z nich rozvíjal svoj talent, športoval a vykonával dobrovoľnícku činnosť. Napĺňanie týchto mét ich posúvalo vpred po všetkých stránkach. Navyše po absolvovaní dvojdňovej záverečnej dobrodružnej expedície, ktorá ich donútila prekročiť svoje limity, si mohol každý povedať, že nič nie je nedosiahnuteľné, ak sa nevzdávam.Šimon Gecej, Klára Harajdová, Jakub Horvát, Anna Mária Mitrová, Natália Mattová, Filip Špitalik a Vanessa Tichá tak rozšírili galériu nositeľov bronzového ocenenia DofE na našej škole. FOTO | VIDEO

 • Ocenenie našich študentov za dobrovoľnícku prácu

  Študenti nášho gymnázia v minulom školskom roku mimoriadne príkladne vykonávali dobrovoľnícku prácu v Nemocnici A. Leňa v Humennom, preto sa im osobne prišli poďakovať zástupcovia menežmentu nemocnice. Študenti si z ich rúk prevzali ďakovné listy. FOTO1 | FOTO2

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  3.9.2018 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2018/2019. Hlavným slúžiteľom sv. liturgie bol humenský vikár o. Martin Zlacký, ktorý nás povzbudil do nastávajúcich dní krásnou homíliou. Zároveň sme v našej gymnaziálnej rodine privítali nášho nového duchovného správcu, o. Jána Frandofera. Piesňami zo svojho nového CD túto slávnosť obohatila hudobná skupina GJZ Band. FOTO

strana:

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)