GJZ Humenné

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Anglicko-nemecký krúžok
Angličtina s lektorkou
Časopis GJZ Life
Florbal
Futbal
Hudobný krúžok
Chemické výpočty
Maturujem zo slovenčiny
Volejbal
Zmaturuj z informatiky

© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.11.2017

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 17.11.2017)
Klaudia Barňáková (I.A)