GJZ Humenné

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@gjzhe.svcmi.sk alebo 057 7783398, 0905 686751

 
Pozícia:

Upratovačka   Mám záujem

Úväzok:Pracovný pomer formou dohody na dobu určitú od 1.10.2017 - 31.8.2018, polovičný pracovný úväzok (4 hodiny denne), s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. Hodinová mzda: 2,8€ / hodina.
Dátum nástupu:1.10.2017
Požiadavky:• pracovitosť
• cit pre estetiku prostredia školy
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "Výberové konanie - upratovačka" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom na adresu skola@gjzhe.svcmi.sk v termíne do 28.9.2017. Adresa školy: Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, 06601 Humenné.
 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 17.11.2017)
Klaudia Barňáková (I.A)