GJZ Humenné

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@gjzhe.svcmi.sk

 
Pozícia:

učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk a geografia    Mám záujem

Úväzok:pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2019 - 31.8.2020, čiastočný pracovný úväzok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v kombinácii anglický jazyk a geografia
Ďalšie požiadavky:
• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
• schopnosť výučby geografie v anglickom jazyku,
• znalosť práce s PC,
• komunikatívnosť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "Výberové konanie „ANJ-GEG" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom na adresu skola@gjzhe.svcmi.sk v termíne do 31.5.2019. Adresa školy: Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, 06601 Humenné.
 

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)