GJZ Humenné

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľudmila Chovanová
Učebňa Biologická učebňa 105
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ema Jarošová
Učebňa Učebňa 505
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Jalčová
Učebňa Multimediálna učebňa 405
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Vašková
Učebňa Učebňa 303
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lucia Švecová
Učebňa Učebňa 507
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Daniela Babíková
Učebňa Multimediálna učebňa 206
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kovaľ
Učebňa Učebňa 404

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Kontakty

 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
  Lesná 28, 066 01 Humenné
 • 057 7783398, 0905 686751
  Email: skola@gjzhe.svcmi.sk
  ---------------------------------------------
  Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
  Mgr. Zenon Alexovič
  admin@gymlesnahe.edu.sk

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.1.2019)
Pozajtra (Sobota 26.1.2019)
Tamara Fedorková (I.A)
Tamara Ivančová (II.B)
Tamara Kremnická (II.B)
Tamara Strečanská (III.B)
Tamara Šimaľová (I.B)
Tamara Anna Žalobínová (I.B)