GJZ Humenné

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Jalčová
Učebňa Multimediálna učebňa 405
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Vašková
Učebňa Učebňa cudzích jazykov 303
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lucia Švecová
Učebňa Učebňa 507
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Daniela Babíková
Učebňa Multimediálna učebňa 206
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kovaľ
Učebňa Biologická učebňa 105
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľudmila Chovanová
Učebňa Učebňa 404

© aScAgenda 2018.0.1080 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.12.2017

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
    Lesná 28, 066 01 Humenné
  • 057 7783398, 0905 686751

Právne informácie

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 22.1.2018)
Simona Salanciová (IV.A)
Zajtra (Utorok 23.1.2018)
Rút Šambronská (II.A)
Pozajtra (Streda 24.1.2018)